We are red [translations pending]

March 14 2018

Mae freedomleisure Cymru yn NOFIO i Adelaide i gefnogi Tîm Cymru yn Ngemau’r Gymanwlad yn 2018 ...

“Mae Freedom Leisure Cymru’n cefnogi cais ein gwlad am ogoniant yn y gemau sydd ar fin cael eu cynnal ar 4 Ebrill yn Adelaide.

 

I ddangos ein cefnogaeth i’r tîm, Ry’n ni’n annog pob un o’n nofwyr ym Mhowys a Wrecsam i nofio ‘o Gaerdydd i Adeilade’ o 23 Mawrth i 4 Ebrill, gan gofnodi’r pellteroedd y byddant yn nofio i’n helpu ni i nofio’r cyfanswm o 10,245 milltiroedd. Byddwn yn cofnodi’r pellteroedd y bydd y plant yn eu nofio yn y gwersi nofio ymhob safle a bydd mwy na 5,000 o blant yn cymryd rhan. Yn ogystal â hyn, byddwn cynnig ‘sesiynau nofio am ddim’ yn rhai o pyllau Freedom Leisure ar hyd a lled Cymru yn ystod penwythnos 31 Mawrth / 1 Ebrill a bydd pob oed yn gallu ymuno, i gefnogi’r ymgyrch ac i gofnodi’r milltiroedd.

 

Holwch yn y eich pwll leol am fanylion, neu gallwch gysylltu â Hywel Evans, Rheolwr Pyllau Nofio Freedom Leisure yng Nghymru

Hywel.evans@freedom-leisure.co.uk

 

Helpwch ni i gyrraedd ein targed a dangoswch eich cefnogaeth i Dîm Cymru”