Canolfan Hamdden y Flash - Cae pob tywydd (ATP)

November 27 2019

Mae’r cae pob tywydd yng Nghanolfan Hamdden y Flash, Y Trallwng wedi cau oherwydd llifogydd, gyda llawer o ddŵr a sbwriel ar y cae gan fod system ddraenio dŵr ar dir gerllaw wedi methu.

Y gobaith oedd ailagor y cae yn fuan ar ôl ei lanhau a’i drwsio, ond ar ôl archwilio’r cae ddydd Llun (25 Tachwedd) gwelwyd bod difrod difrifol i’r gwely tywod.

Mae Cyngor Sir Powys a Freedom Leisure yn cydweithio i weld sut y gellid datrys y broblem mor fuan â phosibl.  Fodd bynnag, mae’n debyg y bydd angen gwely tywod newydd ar y cae sy’n brosiect arbenigol mawr.  Bydd yn cymryd amser i orffen y gwaith hwn a bydd yn dibynnu ar y tywydd.

Rydym yn ymddiheuro i bawb sy’n defnyddio’r cae am yr holl drafferth.  Fe wnawn ein gorau glas i ailagor y cae mor fuan â phosibl.  Rydym wedi rhoi gwybod i’r rhai sy’n defnyddio’r cae’n rheolaidd ac fe gewch ddiweddariadau cyson ar y prosiect.  Pan fydd y gwaith wedi’i wneud, rydym yn hyderus y gallwn agor y cae i’r gymuned trwy gydol y flwyddyn.