Dosbarthiadau ffitrwydd a My Ride

Ymarfer Corff Grŵp

Mae Kettlercise yn system trawsnewid corff, tynhau a cholli pwysau. Fel arfer defnyddir pwysau haearn ar gyfer y mathau o hyfforddiant cryfder, a'r mathau o hyfforddiant pŵer a magu cyhyrau - mae'r ddau fath yn wahanol iawn. Y ddau brif wahaniaeth: pwysau'r pwysau haearn sy'n cael ei ddefnyddio.

Metafit™ yw'r ymarfer corff gwreiddiol 30 munud, heb goreograffi, â phwysau'r corff yn unig Hyfforddiant Dwysedd Uchel Ysbeidiol, gyda thros 10,000 o hyfforddwyr yn ei addysgu ledled y byd

Ffefryn pawb,

y sesiwn ymarfer corff cyflym, llawn tanwydd a hwyl

Y ffordd orau i ladd calorïau!!  Y daith gyflawn i nefoedd llosgi calorïau. Ar gyfer pob gallu, dynion a merched. RHOWCH GYNNIG ARNI - MAE'N DDIOLLWNG

Mae MyRide yn cynnig y profiad agosaf i feicio awyr agored heb orfod ymdrin â pheryglon traffig neu fympwyon tywydd Prydain. Mae Canolfan Hamdden y Flash yn falch ei fod ar flaen y gad yn y datblygiad diweddaraf mewn beicio dan do. Isod manylir ar uchafbwyntiau'r rhaglen sydd ar gynnig.

 

MyRide Virtual – Dosbarth i ddechreuwyr â hyfforddwr rhithwir i'ch tywys trwy'ch ymarfer corff. Bydd eich hyfforddwr ar y sgrin drwy gydol yr amser i'ch addysgu a galluogi i chi ganolbwyntio ar y dechneg a ffurf gywir.

Mae pob dosbarth yn cynnwys 5 munud o sefydlu beic a chyfarwyddiadau i sicrhau eich bod wedi'ch sefydlu yn gywir ac yn ddiogel. Cliciwch ar y fideo i weld pam yn union y mae cynifer o bobl yn neidio ar gefn ein beiciau!