Rydym yn 'falch i weini Costa'

Os byddwch yn teithio allan o'r Trallwng ar gyfer gwaith neu'n teithio i'r Trallwng, beth am alw heibio a bachu Costa i fynd, gyda'n maes parcio mawr gallwch alw i mewn a gadael yn gyflym a heb ffwdan.

Rydym yn 'falch i weini Costa' o:
7.30am - 8.00pm dydd Llun i ddydd Gwener
8.30am - 4.00pm dydd Sadwrn
9.30am - 5.00pm dydd Sul

 

 

 

Rydym yn falch i weini Costa yn y Flash, felly p'un a choffi gwyn ynteu latte yw'ch coffi o ddewis, bydd ein staff hollol hyfforddedig yn gallu darparu diod leddfol ac adfywiol i chi.

Mae'r caffi hefyd yn gweini amrywiaeth helaeth o gacennau, myffins a fflapjacs i gyd-fynd â'r dewis eang o ddiodydd poeth.

Yn ystod y dydd ceir dewis eang o fyrbrydau poeth ac oer gan gynnwys brechdanau, paninis a brechdanau wedi'u tostio.

Ar gyfer ein cwsmeriaid iau, mae gennym gynigion cinio i blant sy'n cynnwys rhôl, pecyn o greision, carton o ddiod a ffrwyth.