Y Gampfa - Clywedog

Mae'r Ganolfan yn gorwedd ar dir Ysgol Uwchradd Clywedog yn Dre Wrecsam. Gall sesiynau Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Clywedog eu harchebu mewn blociau o 45 munud.

Y Gampfa

Campfa amlbwrpas ardderchog sy’n addas ar gyfer badminton, karate, tae kwon-do dawnsio Morris a sawl gweithgaredd arall.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau a dillad priodol ar gyfer ymarfer corff. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wisgo ffoniwch 01978 262787.

I holi am archebion bloc llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at clywedog@freedom-leisure.co.uk