Mae'r Ganolfan yn gorwedd ar dir Ysgol Uwchradd Clywedog, yn dre Wrecsam. Gall sesiynau Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Clywedog eu harchebu mewn blociau o 1 awr.

Yr Ystafell Pwyllgor yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Clywedog yw'r lle delfrydol ar gyfer cyfarfodydd a chyflwyniadau. Gyda mynediad hawdd i brif ffyrdd a llwybr bysiau mae'n lleoliad gwych ar gyfer cyrsiau.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau a dillad priodol ar gyfer ymarfer corff. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wisgo ffoniwch 01978 262787.

I holi am archebion bloc llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at clywedog@freedom-leisure.co.uk