Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Clywedog

Ffordd Rhuthun, Wrecsam

LL13 7UB 01978 262787 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

Cae bob tywydd

Bwciwch ein cae bob tywydd

cliciwch yma

Dosbatrh

Bwciwch ddosbarth

cliciwch yma

oriau agor

Gwener 30ain Sadwrn 31ain Sul 1af Llun 2il Mawrth 3ydd
AR GAU AR GAU AR GAU AR GAU ar agor fel arfer
dydd llun - dydd iau dydd gwener dydd sadwrn Gŵyl y banc
17:00 – 22:00 17:00 – 21:30 08:00 – 12:00 AR GAU

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, yn ifanc a hen, yn brofiadol neu’n ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser yn y gampfa fel ei fod yn addas i’r prysuraf ohonom.

 Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw yn benodol i chi i ddiwallu eich anghenion a'ch rhoi ar ben ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Rydym yn cynnig y cyfarpar ffitrwydd ac ymarfer corff diweddaraf ynghyd â thîm o staff hyfforddedig a brwdfrydig. Gallwn gynnig popeth sydd ei angen arnoch i wneud ymarfer corff, i gyflawni eich nodau a’ch dyheadau, ac i  ymlacio a chymdeithasu.

Cymwysterau bendigedig, staff cyfeillgar iawn.

brickfield
I holi am aelodaeth cliciwch yma neu ffoniwch 01978 262787

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Clywedog, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.