Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Clywedog

Ffordd Rhuthun, Wrecsam

LL13 7UB 01978 262787 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

gweledigaeth 2020
Beth bynnag yw eich addunedau Blwyddyn Newydd, ry’n ni yn Freedom Leisure yn cynnig llawer mwy na dim ond campfa – mae gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau nofio, sawna, chwaraeon raced a llawer mwy.

darganfod rhagor

Cae bob tywydd

Bwciwch ein cae bob tywydd

cliciwch yma

Dosbatrh

Bwciwch ddosbarth

cliciwch yma

oriau agor

Gwener 30ain Sadwrn 31ain Sul 1af Llun 2il Mawrth 3ydd
AR GAU AR GAU AR GAU AR GAU ar agor fel arfer
dydd llun - dydd iau dydd gwener dydd sadwrn Gŵyl y banc
17:00 – 22:00 17:00 – 21:30 08:00 – 12:00 AR GAU

aelodaeth

Ar draws Bwrdeistref Sir Wrecsam mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Cliciwch yma i gysylltu a Gwyn Evans  (ein safle rhiant) i gael mwy o wybodaeth ac i ymuno â'r aelodaeth wych hon heddiw!

Aelodaeth Gorfforaethol yn Gwyn Evans

Cymwysterau bendigedig, staff cyfeillgar iawn.

brickfield
I holi am aelodaeth cliciwch yma neu ffoniwch 01978 262787

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Clywedog, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.