Campfa a Ffitrwydd

Mae'r gampfa yn Llandeilo Ferwallt yn cynnig cyfarpar cardio Life Fitness sydd y gorau yn y dosbarth gan gynnwys peiriannau rhedeg, peiriannau trawshyfforddi, beiciau sbinio.

Bishopston gym

the gym

Adloniant ar flaenau eich bysedd
Oherwydd eu bod yn cynnwys y consolau llechen Discover diweddaraf byddwch yn gallu syrffio'r we, pori Facebook neu Twitter, neu ddala lan â’ch hoff raglenni teledu wrth i chi wneud ymarfer corff.

Mae ffitrwydd yn bersonol, rydym ni’n gwybod!
Mae eich taith eich ffitrwydd personol yn dechrau o’r eiliad y byddwch yn camu i mewn i’n campfa. Yn ystod eich sesiwn gynefino byddwn yn pennu eich nodau a'ch lefel ffitrwydd bresennol. Yna bydd ein hyfforddwr ffitrwydd yn llunio rhaglen hyfforddiant personol, yn dangos i chi sut i ddefnyddio pob darn o offer cyn trefnu ail apwyntiad i adolygu eich cynnydd a diwygio eich rhaglen.

Ei gwneud yn haws i olrhain eich cynnydd
Mae croeso i chi ddala lan gyda’n hyfforddwyr ffitrwydd i adolygu eich rhaglen ar unrhyw adeg, ond rydym hefyd wedi ymuno â Life Fitness i gynnig hyd yn oed yn fwy i chi.

Rydym wedi sicrhau bod ein campfa’n cynnwys cymysgedd o’u peiriannau hyfforddiant cardio, gwydnwch a swyddogaethol sy'n eich galluogi i bersonoli eich ymarfer corff a chofiwch ddefnyddio’r ap LF Connect – gallwch ei lwytho i lawr i’ch ffôn deallus Apple neu Android, cofrestrwch eich manylion a chysylltwch â’n peiriannau i ddechrau gwneud ymarfer corff yn eich ffordd chi.

classes at bishopston

Group Exercise classes

Dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o barhau yn heini wrth gael amser gwych yn y cyfamser. Cewch fwy o wybodaeth trwy edrych ar ein hamserlen.