Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Bydd yr Ysgol Nofio’n cael egwyl dros gyfnod y Nadolig; cynhelir y gwersi nofio olaf am y tro ar 18.12.23. Bydd y gwersi’n ail-gychwyn ar 2.1.24.

Mae nifer o fanteision yn gysylltiedig â dysgu nofio, megis:

  • Cadw’r corff a’r meddwl yn actif
  • Creu cysylltiad positif gydag ymarfer a dŵr
  • Amser gwych i feithrin cysylltiadau
  • Datblygu sgiliau iaith
  • Datblygu a chynyddu hunan-hyder

Mae Tîm Nofio Freedom am ddymuno Nadolig Llawen iawn, a Blwyddyn Newydd Dda ichi.

Heb gofrestru eto ar gyfer yr Ysgol Nofio?