Mae Gwyliau'r Haf yn prysur agosáu ac rydym wedi bod yn brysur yn llunio rhaglen hwyliog o weithgareddau hwyliog i'ch plant eu mwynhau yn ystod eu hamser i ffwrdd ar draws ein canolfannau yn Abertawe.

Canolfan Chwaraeon Llandeilo-Ferwallt

Canolfan Chwaraeon Llandeilo-Ferwallt

Yr haf hwn rydym yn dod â'n gwersylloedd wythnos o hyd (Llun-Gwener) yn ôl i ddiddanu'ch plant.

 

LC Abertawe

LC Abertawe

Nid dim ond y Parc Dŵr yn yr LC y gallwch chi ei fwynhau Gwyliau'r Haf hwn. Oes gennych chi blentyn 5-12 oed sydd eisiau gwneud rhywbeth yn ystod gwyliau'r ysgol? Mae ein gwersylloedd aml-chwaraeon yn berffaith i'w diddanu gyda chwaraeon, ardal chwarae, nofio a dringo hefyd (nodwch fod nofio a dringo ar gyfer oedran 8+.) 

Mae tocynnau bellach yn fyw ar gyfer pob un o'n gweithgareddau hanner tymor gan gynnwys y Parc Dŵr, Ardal Chwarae a Wal Ddringo

 

Canolfan Hamdden Treforys

Canolfan Hamdden Treforys

Mae ein gwersylloedd diwrnod aml-chwaraeon yn dychwelyd ar gyfer plant 5-11 oed lle gallant wneud ffrindiau, cadw'n heini a chael hwyl. Bydd llawer o hwyl hefyd i'w gael yn y pwll y gwyliau hyn ac mae ein gwersi nofio dwys yn dychwelyd hefyd.

 

Canolfan Hamdden Penlan

Canolfan Hamdden Penlan

Y gwyliau hyn mae gennym lawer wedi'u cynllunio ym Mhenlan o sesiynau ychwanegol yn y pwll i wersylloedd Pêl-droed a Phêl-fasged a dychweliad Us Girls and Street Games. Byddwn hefyd yn cynnig gwersi nofio dwys drwy'r Haf.

Canolfan Hamdden Penyrheol

Canolfan Hamdden Penyrheol

Mae'r gwersylloedd chwaraeon haf hwn yn dychwelyd i ddiddanu eich plant 5-11 oed yn ystod y gwyliau. Yn ogystal â gwersylloedd chwaraeon, rydym yn cynnig gwersi nofio dwys naill ai i ychwanegu at wersi eich plentyn neu ddechrau ar eu taith dysgu nofio.

Dewch draw i gael hwyl!