Rydym yn cynnig gwersi nofio i unrhyw oedran a gallu

Dechreuwyr- Rydym yn darparu gwersi i ddechreuwyr, i wella hyder a gosod sylfeini nofio wrth barhau i wneud yn siŵr ei bod yn hwyl.

 

Gwellhawyr- Rydym yn cynnig gwersi nofio i’r rheiny sy'n gallu nofio ac sydd eisiau gwella eu techneg ddatblygu ymhellach ar draws bob un o’r 4 strôc. 

Oedolion- Mae gwersi nofio i oedolion yn hwyliog, yn ddifyr ac yn strwythuredig i'ch helpu i gyrraedd eich nod ar eich cyflymder eich hun. 

 

Gwersi preifat- Ar gael ar unrhyw adeg a’r hyn sy'n addas i chi. Mae tîm o athrawon profiadol â chymwysterau llawn ar gael i’ch addysgu fel gwerth 1-i-1 neu mewn grŵp bach.

         

holwch isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad