Dewch i lawr i gael nofio yng Nghanolfan Hamdden Penlan. Rydym yn cynnig pwll nofio 25 metr gydag wyth lôn sy’n gallu darparu ar gyfer unrhyw anghenion dyfrol.

mae gan ein pwll 25 metr 8 lôn sy’n berffaith ar gyfer sesiwn nofio agored hamddenol neu sesiwn hyfforddiant go iawn.

 

rydym hefyd yn cynnig dosbarthiadau aerobeg dŵr sy’n ffordd wych i gadw mewn siâp a gwella yn sgil anaf blaenorol.

yma yng nghanolfan hamdden penlan, rydym yn cynnig gwersi nofio i bob oed a gallu 

i gael mwy gwybodaeth, cliciwch isod.

Sylwch y polisi mynediad pwll: Mae’n rhaid i blant gael cwmni yn y pwll yn ôl y cymarebau canlynol:

  • Mae angen un oedolyn i oruchwylio un plentyn yn achos plant o dan 4 oed
  • Mae angen un oedolyn i oruchwylio dau blentyn yn achos plant 4-7 oed
  • Gall plant dros 8 oed ddefnyddio'r pwll heb gwmni.

*Ystyrir bod oedolyn yn unigolyn sy'n 16 oed a hŷn – dylai’r oedolyn cyfrifol gadw’r plant o fewn cyswllt llygaid bob amser. Nod y polisi hwn yw darparu amgylchedd diogel a phleserus bob amser*