Mae Gwyliau'r Pasg (23ain Mawrth - 7 Ebrill) yn prysur agosáu ac rydym wedi bod yn brysur yn llunio rhaglen o weithgareddau hwyliog i'ch plant eu mwynhau yn ystod gwyliau'r ysgol ar draws ein canolfannau yn Abertawe.

Canolfan Chwaraeon Llandeilo-Ferwallt

Canolfan Chwaraeon Llandeilo-Ferwallt

Y Pasg hwn rydym yn dod â'n gwersylloedd aml-chwaraeon yn ôl bob dydd trwy'r hanner tymor, sy'n berffaith i blant 5-11 oed wneud ffrindiau, cael hwyl a chadw'n heini.

 

LC Abertawe

LC Abertawe

Nid y Waterpark yn yr LC yn unig y gallwch chi fwynhau'r hanner tymor hwn... Oes gennych chi blentyn 5-12 oed sy'n edrych i wneud rhywbeth y Pasg hwn? Mae ein gwersylloedd aml-chwaraeon yn berffaith i'w diddanu gyda chwaraeon, ardal chwarae, nofio a dringo hefyd (nodwch fod nofio a dringo ar gyfer oedran 8+.)

Byddwn hefyd yn cynnal ein parti Pasg blynyddol sy'n berffaith i blant 3-8 oed ddydd Sadwrn 30 Mawrth 11am-1pm.

Mae tocynnau bellach yn fyw ar gyfer pob un o'n gweithgareddau hanner tymor gan gynnwys y Parc Dŵr, Ardal Chwarae a Wal Ddringo

 

Canolfan Hamdden Treforys

Canolfan Hamdden Treforys

Mae ein gwersylloedd diwrnod aml-chwaraeon yn dychwelyd ar gyfer plant 5-11 oed lle gallant wneud ffrindiau, cadw'n heini a chael hwyl. Bydd llawer o hwyl hefyd i'w gael yn y pwll y gwyliau hyn.

Rydym hefyd yn cynnal gwersylloedd pêl-droed ar gyfer plant 5-12 oed - dilynwch y ddolen isod i gael gwybod mwy.

 

Canolfan Hamdden Penlan

Canolfan Hamdden Penlan

Y Pasg hwn mae gennym lawer wedi'i gynllunio ym Mhenlan o sesiynau ychwanegol yn y pwll i wersylloedd Pêl-droed a Pêl-fasged, sesiynau bownsio a chwarae a dychwelyd Us Girls and Street Games

Canolfan Hamdden Penyrheol

Canolfan Hamdden Penyrheol

Y Pasg hwn, mae gwersylloedd chwaraeon yn dychwelyd i ddiddanu eich plant 5-11 oed yn ystod y gwyliau. Yn ogystal â gwersylloedd chwaraeon, rydym yn cynnig gwersi nofio dwys naill ai i ychwanegu at wersi eich plentyn neu ddechrau ar eu taith dysgu nofio.

Come along and have some fun!