Boed os ydych yn chwilio am anrheg Nadolig ar gyfer rhywun ifanc yn eu harddegau sy’n anodd canfod anrheg iddynt neu’n fyfyriwr sy’n dychwelyd adref ar gyfer mis Rhagfyr – mae’r cynllun aelodaeth hwn i chi.

Dewiswch o naill ai gynllun Aelodaeth Iau 6 wythnos i bobl ifanc 11-17 oed neu aelodaeth i Fyfyriwr 6 wythnos am £35 yn unig. Mae’r ddau gynllun yn cyflwyno’r un manteision gwych i aelodau:

  • Mynediad heb gyfyngiad i 6 o gampfeydd Abertawe i gyd
  • Mynediad at ein dosbarthiadau ffitrwydd ar draws y Ddinas
  • Nofio am ddim yn ystod sesiynau nofio mewn lonydd, nofio cyhoeddus ac yn ystod y 2 awr olaf o’n holl sesiynau nodweddion llawn yn y LC
  • Rhaglenni sydd wedi’u personoli o fewn ein timau campfa
  • 20% oddi ar Goffi Costa yn ein canolfannau
  • A llawer iawn mwy
DIM contract, DIM ffi ymuno

DIM contract, DIM ffi ymuno

Cymerwch aelodaeth 6 wythnos ac elwa o dalu un pris gwych gyda buddion gwych i aelodau

Eisiau darganfod mwy?

Eisiau darganfod mwy?

Cofrestrwch eich manylion a bydd un o'r tîm yn cysylltu â chi yn fuan