Pa bynnag chwaraeon rydych yn hoffi ei chwarae, gallwch eu mwynhau yn ein neuadd chwaraeon fawr. Mae gennym gyfleusterau ac offer ar gyfer amrywiaeth o chwaraeon gan gynnwys badminton, pêl-fasged, criced, pêl-droed, hoci, pêl-rwyd a thenis bwrdd.

yr hyn rydym yn ei gynnig:

Cyfleusterau ac offer y Neuadd chwaraeon

  • Badminton (Offer sydd ar gael: Rhwydi, racedi a gwenoliaid)
  • Pêl-fasged (Offer sydd ar gael: Cylchau pêl-fasged)
  • Criced (Offer sydd ar gael: 2 rhwyd gyda matiau a wicedi)
  • Hoci (Offer sydd ar gael: Goliau)
  • Pêl-rwyd (Offer sydd ar gael: Pyst, peli a bibiau)
  • Tenis bwrdd (Offer sydd ar gael: 7 bwrdd, rhwydi a batiau)

Clwb Tenis Bwrdd Penlan
Cysylltwch â: Betty Gray 01792 519345
Nosweithiau hyfforddiant: nos Wener 7.00pm-10.00pm a nos Sul 6.00pm-9.00pm
Mae croeso i oedolion a phlant.

WCKA Penlan
Karate a Cicfocsio Dull Rhydd
Cysylltwch â: Daniel Parker 07920816544
Dosbarthiadau: nos Lun a nos Fercher 6.00pm-9.00pm
Gwefan: www.wcka.co.uk

Shukan Ryu Karate
Cysylltwch â: Paul Knight 01792 874429
Dosbarthiadau: nos Fawrth a nos Iau 6.00pm-8.00pm
Gwefan: www.shukanryukarate.co.uk

Llaeth Mam
Mae Penlan yn falch i gefnogi cynllun 'Croesawu Bwydo ar y Fron' Llywodraeth Cymru sy’n deall a chefnogi anghenion mamau sy’n bwydo ar y fron a’u babanod.