Cyfle i nofio yng nghanol nos i gyhoeddi ailagor canolfannau hamdden Abertawe

Mae canolfannau hamdden Abertawe yn paratoi i ailagor cyn gynted ag y bydd eu cyfyngiadau'n cael eu codi.

April 28 2021

Mae canolfannau hamdden Abertawe yn paratoi i ailagor cyn gynted ag y bydd eu cyfyngiadau'n cael eu codi.

Bydd canolfannau hamdden Abertawe yn LC Abertawe, Pen-lan, Penyrheol, Treforys, Cefn Hengoed a Llandeilo Ferwallt - a gynhelir gan Freedom Leisure - yn ailagor eu campfeydd, eu pyllau nofio, eu neuaddau chwaraeon a'u dosbarthiadau ffitrwydd o ddydd Llun, 3 Mai.

A dweud y gwir, bydd un ganolfan hamdden yn ailagor eiliadau ar ôl hanner nos!

Bydd Canolfan Hamdden Pen-lan yn agor am un funud wedi hanner nos ar 3 Mai i groesawu nofwyr eiddgar a'r rheini sydd am ddefnyddio'r gampfa.

Meddai Ivan Horsfall Turner, Rheolwr-gyfarwyddwr Freedom Leisure: 

"Hoffem ddiolch i'n holl gwsmeriaid am eu hamynedd, eu cefnogaeth a'u ffyddlondeb unwaith eto yn ystod yr ail gyfnod clo o orfod cau ein canolfannau hamdden.

"Bydd canolfannau hamdden Abertawe yn parhau i ddarparu lle sy'n ddiogel o ran COVID i roi'r tawelwch meddwl y  mae ei angen i gwsmeriaid."

Bydd pwll nofio a champfa Pen-lan yn agor o 12.01am ar fore 3 Mai.

Meddai Tracey McNulty, Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol, y cyngor: 

"Rydym yn ddiolchgar bod ein partneriaid, Freedom Leisure, yn gallu ailagor ein canolfannau hamdden ac edrychwn ymlaen at weld ein holl breswylwyr yn cael y cyfle i fwynhau'r cyfleusterau o'r radd flaenaf maen nhw'n eu gweithredu ar ein rhan unwaith eto."

Mae staff wedi ymestyn yr oriau agor i wneud yn siŵr bod y canolfannau'n barod ar gyfer yr holl gwsmeriaid.