Iechyd a Ffitrwydd

Mae’r gampfa ym Mhenlan yn lle gwych i gadw'n heini ac actif; mae’n cynnwys yr offer cardio diweddaraf gan gynnwys peiriannau rhedeg, peiriannau trawshyfforddi a beiciau i enwi ond ychydig

Daw ein peiriannau cardio diweddaraf gyda'r Discover Console diweddaraf sy’n cynnig y canlyniadau gorau ac amrywiaeth eang o opsiynau adloniant. Mae’r system LF connect yn caniatáu i chi allu creu a phersonoli sesiwn ymarfer corff a chofnodi eich cynnydd.

Bydd ein peiriannau gwydnwch newydd yn helpu i ddatblygu eich cryfder a chyrraedd eich nodau ffitrwydd mewn dim amser o gwbl. Os dymunwch roi cynnig ar rywbeth newydd ac unigryw, edrychwch ar ein ffrâm Syngergy 360 ar lawr y gampfa.

Rydym bob amser yn hapus i'ch helpu chi gyda’ch sesiwn ymarfer corff a'ch helpu i gyrraedd eich nod ffitrwydd. Mae ein staff yn weithwyr proffesiynol hyfforddedig a’u hargenigedd yw’ch gwthio i'r eithaf wrth ddarparu cyngor arbenigol.

Gall pob aelod gael sesiynau 1-i-1 gyda hyfforddwr os hoffen nhw gael eu gwthio ychydig bach yn fwy.

         

Rydym hyd yn oed yn cynnig dosbarthiadau ffitrwydd! Y rhan orau yw y gallwch chi ddewis a oes yn well gennych sesiwn 30 munud ynteu 60 munud. Os ydych yn wirioneddol awyddus i wthio eich hun gallwch gael sesiwn ffitrwydd 90 munud.

Mae gweithwyr proffesiynol hyfforddedig a chymwysedig, sydd ag angerdd am gadw'n heini yn rhedeg pob dosbarth.

 

Gallwch weld ein holl ddosbarthiadau ac amseroedd ar ein hamserlen