Dewch i weld Den Dewi – y lle chwarae gwych ar ei newydd wedd

Mae hwn yn le gwych i blant lle gallant wneud ymarfer corff wrth ddysgu a datblygu sgiliau sylfaenol megis cydbwysedd a chydsymud.  Mae’r prif le chwarae meddal yn benodol i blant 3 – 10 oed gyda lle ychwanegol i blant bach.  Mae yma soffas cyfforddus i rieni allu gwylio’u plant yn cael oriau o hwyl.

amser parti

Gallwch logi Den Dewi ar gyfer parti neu grwpiau trwy gydol yr wythnos, am gyfnodau o 90 munud i ddwy awr, ar gyfer hyd at 30 o blant.

Galwch heibio i drefnu parti eich plentyn.  Bydd angen blaendal o £10 i’w gadarnhau.