Buon ni wrthi’n adnewyddu ein campfa ac fe agorodd hi ym mis Gorffennaf 2016 gyda chyfarpar Technogym newydd sbon danlli. Rhoddon ni offer CV cwbl newydd yn lle’r hen gyfarpar, gwella’r man codi pwysau rhydd a chreu lle hyfforddi ymarferol newydd.

Mae’r ganolfan Iechyd a Ffitrwydd yn gyfleuster penigamp sydd ar gael i bob un o’n cwsmeriaid. Mae ganddi ddeunaw peiriant erobig newydd sbon, deg peiriant gwrthsafiad newydd ac ystafell godi pwysau rhydd gyda phwysau’n amrywio o 1kg hyd at 50kg. Mae hyn yn cynnwys hanner rhesel, peiriant Smith a Mainc Olympaidd. Mae’r gampfa’n cynnig y cyfle i ddatblygu cryfder, hyblygrwydd, sgil a hyfforddi erobig. Mae hyn oll yn cyflawni’r cwbl o ran ffitrwydd da ym mhob agwedd.

Rwy’n mwynhau dod i’r gampfa oherwydd bod pawb mor glên ac yn barod eu cymwynas. ’Does dim sy’n ormod o drafferth ganddynt. Mae’r cyfarpar diweddaraf un yn y gampfa ac mae ganddi bopeth sydd ei hangen arna’ i i gadw’n iach a heini.

Carol

Rhywbeth at ddant pawb.

Mae gan y Ganolfan Iechyd a Ffitrwydd offer ar gyfer pobl Anabl, Adfer y Galon a Chynlluniau Cyfeirio gan Feddygon Teulu gyda’r peiriannau diweddaraf un.

Mae fy hyfforddwraig Kathy wedi fy annog i wthio fy hun, o gerdded i gerdded cyflym ac ymlaen wedyn i loncian. Rwyf mor falch o weld bod y cynllun hwn ar gael i fi. Fyddwn i ddim yn gwneud dim ymarfer hebddo. Mae wedi gwella fy iechyd a rhoi modd i mi fynd allan o’r tŷ. Hefyd rwyf wedi cwrdd â phobl hyfryd.

Karen Warburton

amser tymor maldwyn – amseroedd agor

 

Dydd Llun:   06:15 - 10:30     11:00 - 12:00     13:00 - 22:30

Dydd Marwth:   07:15 - 09:30     10:30 - 22:00

Dydd Mercher: 06:15 - 12:00     15:30 - 22:30

Dydd Iau:          06:15 - 11:30     14:30 - 22:00

Dydd Gwener:  06:15 -  21:00

Dydd Sadwrn:  07:15 - 16:30

Dydd Sul:         08:15 - 16:00

gwyliau ysgol – gall amseroedd agor dydd y dydd amrywio, ffoniwch.