Mae gennym ychydig o newyddion cyffrous. Rydym yn falch o gefnogi GIG, Gofal Cymdeithasol a gwasanaethau brys y DU wrth i ni lansio ein haelodaeth Gorfforaethol Golau Glas unigryw.

Os oes gennych gerdyn golau glas, yna rydych yn gymwys am ein haelodaeth gorfforaethol ar draws y ddinas sy’n cynnwys:

  • Hyfforddi mewn 6 champfa
  • Cymryd rhan mewn dros 200 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos
  • Nofio mewn 4 pwll
  • Parcio am ddim pan fyddwch yn hyfforddi
  • Taith groesawu gyda rhaglenni ffitrwydd sydd wedi’u personoli
  • 20% ymaith yn ein siopau Coffi Costa
  • DIM CONTRACT!

Eisiau gwybod mwy?

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!