Mae llawer o glybiau sy’n cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau yn cwrdd yng Nghanolfan Hamdden Aberhonddu. Pa un a ydych chi’n nofiwr brwd neu mae’n well gennych gadw’ch traed ar dir sych, mae yna weithgaredd ar eich cyfer chi.


Clwb Pêl-rwyd y Bannau

Dydd Mercher 4.00pm-5.30pm ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8

Dydd Mercher 5.30pm-7.00pm ar gyfer blynyddoedd 9, 10 ac 11

 • Cyfle i wella sgiliau trin y bêl mewn awyrgylch difyr a chefnogol.

 • Cewch fod yn rhan o dîm sy’n ennill a chwarae mewn cynghrair pêl-rwyd gyda gemau rheolaidd.

Cysylltwch â  Margaret Nuttall 01597 840420  nuttallpyr@btconnect.com


Clwb Nofio Amatur Aberhonddu a'r Cylch

Dydd Mawrth 5.00pm-8.00pm

Dydd Mawrth 5.00pm-7.00pm

 • Oedran ieuengaf 7 mlwydd oed.
 • Rhaid i blant fod yn 8 oed i gystadlu mewn gala nofio.
 • Bydd rhaid i aelodau newydd wneud prawf cyn cael eu derbyn.

Am ragor o wybodaeth, siaradwch â’r hyfforddwr neu aelod o’r pwyllgor sydd ar gael yn y ganolfan bob dydd Mawrth o 5.30pm ymlaen.


Clwb Mabolgampau Aberhonddu

Dydd Llun 6.00pm-8.00pm

 • Mabolgampau i bob oedran o wyth mlwydd i blant iau.

 • Mae croeso i bobl o bob gallu.

 • Mae’r clwb yn cynnig hyfforddiant a chystadlaethau rhedeg ar y ffordd, mabolgampau trac a chae, a thraws gwlad.

 • Maent yn hyfforddi ar drac Penlan yn yr haf ac yn neuadd Canolfan Hamdden Aberhonddu

Cysylltwch: Kath Crane 01874 658588, Derek Osborne a Satu Haikala 01874 611139

www.breconac.org.uk


Clwb Trampolinio Neidwyr Aberhonddu

Dydd Llun a Dydd Gwener 4.15pm-5.45pm

 • Oedran ieuengaf 7 mlwydd oed.

 • Rhaid i blant fod yn 8 oed i gystadlu mewn gala nofio.

 •  

  Bydd rhaid i aelodau newydd wneud prawf cyn cael eu derbyn

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Sue Goodhead trwy e-bost: bbtrampolineclub@gmail.com


Clwb Canwio Aberhonddu

Dydd Llun 7.00pm tan 8.30pm yn ystod tymor yr Hydref a’r Gaeaf (mis Medi i fis Ebrill). Rhaid cadw lle ymlaen llaw

 • Clwb cyfeillgar a difyr sy’n cynnig caiacio yn y pwll ac ar ddŵr llonydd, dŵr gwyn ac ar y môr.

 • Rydym yn cynnig caiacio yn y pwll ar gyfer dechreuwyr (8 oed ac yn hŷn) hyd at lefel hyfedrus. Bob yn ail nos Lun.

 • Hyfforddiant polo-canŵ bob yn ail nos Lun bob mis.

 • Hyfforddi yn yr afon bob nos Lun ym Mhromenâd Aberhonddu / Llyn Syfaddan yn ystod tymor y Gwanwyn a thymor yr Haf.

 • Gwibdeithiau a digwyddiadau rheolaidd ar benwythnosau

Cysylltwch â Steve Rayner 01874 623399. E-bost: steve.rayner@breconcanoeclub.org.uk

www.breconcanoeclub.org.uk


Cymdeithas Chwaraeon Integredig Aberhonddu

Dydd Gwener 7.00pm-8.00pm amser tymor

 • Yn agored i bawb sy’n anabl, mae’r gymdeithas yn cynnig cyfleoedd ar gyfer plant a phobl ifanc yn benodol
 • Rhaid i blant dan wyth oed fod yng nghwmni oedolyn.

 • Mae’r clwb yn cynnig trampolinio, mabolgampau dan do, pêl-droed, pêl-fasged, boccia, cwrlo (curling), boccia, tennis bwrdd a thennis byr.

Cysylltwch â Beverley Tucker 01874 612034. E-bost: beverleyt@powys.gov.uk

disability-sport-wales.org


Clwb Carate Shushokan Aberhonddu                 

Dydd Mawrth 7.15pm-8.00pm Dechreuwyr

Dydd Mawrth 8.00pm-9.00pm Canolradd

Dydd Mawrth 9.00pm-10.00pm Safon Uwch ac Oedolion

 • Ffitrwydd, hwyl a hunanamddiffyn ar gyfer y teulu i gyd

Cysylltwch â Paul Jones, Hyfforddwr (4ydd Dan) 07850 003672. Email pauljoneskarate@hotmail.co.uk

www.shushokan-karate.co.uk


Clwb Tanddwr Aberhonddu

Dydd Iau 8.00-9.00pm

 • Mae aelodaeth ar gael i bobl sydd am ddechrau sgwba-blymio fel hobi.

 • Rydym yn cwrdd bob nos Iau o fis Medi tan fis Mai (ar wahân i fis Ionawr).

 • 7.00-8.00pm – darlithoedd
 • 8.00-9.00pm – sesiynau ymarferol yn y pwll 
 • Rydym yn cwrdd i drefnu plymio dros y penwythnos yn ystod misoedd yr haf.

Am fwy o wybodaeth ewch i: http://www.brecon-scuba.org/ neu dilynwch ni ar facebook trwy fynd i: https://www.facebook.com/breconscubadiving/.


Clwb Tennis Aberhonddu

Hyfforddiant i blant Iau a phlant Bychan fore dydd Sadwrn rhwng 10.00am a 12.00 canol dydd (yn ystod amser tymor)

Sesiynau ‘dewch i chwarae’ yn y clwb, bob nos Fawrth rhwng 5.30 a 7.30pm (mis Ebrill i fis Tachwedd)

Am hyfforddiant cysylltwch â Chris Hill Tennis ar 07813 152658 neu anfonwch e-bost: chrishilltennis@aol.com neu brecontennisclub@bmail.com

www.brecontennisclub.org.uk


Clwb Triathlon Aberhonddu

Dydd Gwener 7.30-8.30pm hyfforddiant yn y pwll

Brecontriathlonclub.co.uk


Clwb Jwdo Irfon

Dydd Iau 5.45pm-6.30pm Dreigiau (o dan 8 oed)

Dydd Iau 6.30pm-7.30pm Iau (8-16 oed)

Thursday 7.30pm-8.30pm Hŷn (16 ac yn hŷn)

 • Mae sesiynau hyfforddi’n agored i bobl o bob oedran a gallu: o ddechreuwyr i Olympiaid.
 • Llawer o hwyl, cyfle i ddod yn fwy heini a disgyblaeth. Rydym yn dysgu jwdo o safon ddifyrrwch hyd at safon gystadlu. 

Cysylltwch â: Richard Jones (Hyfforddwr Hŷn y Clwb) 01982 551314 or 07817008743

E-bost: irfonjudoclub@hotmail.co.uk 

www.irfonjudoclub.co.uk