Ddydd Mercher 23 Awst 11:00-12:00 byddwn ni’n cynnal sesiwn bathodyn nofio pellter yn y Waun.

Cewch ymuno am ddim ac os hoffech gael y dystysgrif yna byddai pris bychan am hyn.

Cysylltwch â’r ganolfan i archebu eich lle! !