Gwersi Nofio

Gwersi Nofio

Beth am drefnu eich sesiynau nofio ychwanegol dros Hanner Tymor NAWR drwy ffonio ni ar 01691 778 666, anfonwch neges atom neu galwch heibio’r dderbynfa. £18 ar gyfer cwrs 4 diwrnod. (Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau, Dydd Gwener.

  • Ton 1 9-9:30
  • Ton 2 9:30-10:00
  • Ton 3 10:00-10:30
  • Tonau 4/5 (Nofio ar y frest a Strôc pili-pala) 10:30-11:00
Profiad Môr-forwyn

Profiad Môr-forwyn

Byddwch yn Fôr-forwyn am y diwrnod gyda'n profiad môr-forwyn.  Byddwch yn nofio a phlymio o dan lygad barcud ein môr-forwyn preswyl.

Bydd angen prawf nofio, cysylltwch â'r ganolfan i drafod.

£11 Dydd Mercher 1 Tachwedd 11:00-12:00.

Cwrs Plymio

Cwrs Plymio

Mae'r sesiwn hon yn ffordd hwyliog o wella eich hyder a'ch techneg i feistroli sgiliau plymio.  Bydd y sesiwn yn cael ei chyflwyno gan ein cydweithwyr profiadol.   Bydd y sesiwn yn cael ei chyflwyno gan ein cydweithwyr profiadol.  Rhaid i chi fod yn Ton 5 neu uwch i fynychu hwn.

£5. Dydd Gwener 3 Tachwedd, 11:00-12:00

Nofio am ddim!

Nofio am ddim!

O dan 16 oed

Dydd Mawrth 13:00-14:00

Dydd Sul 13:00-14:00

Nofio i'r Teulu

Dydd Gwener 12:30-13:30

Ton 5+

Ton 5+

Sesiynau blasu polo dŵr! Dydd Iau 2 Tachwedd 11:00-12:00. £5.