Gwersi Nofio

Gwersi Nofio

Byddwn yn cynnal cyrsiau ar gyfer pob Ton trwy gydol yr Haf. Cysylltwch â’r ganolfan (01691 778 666) am ddyddiadau ac amseroedd.

Gwersi Nofio Ton 1 AM DDIM

Gwersi Nofio Ton 1 AM DDIM

Newyddion gwych!  Mae gennym wersi nofio Tom 1 AM DDIM ar gael yr Haf yma. Fyddan nhw ddim ar gael yn hir, felly ffoniwch ni ar 01691 778 666, dewch heibio i’r dderbynfa neu anfonwch neges atom nawr i gadw lle!

Bydd y rhain yn cael eu cynnal ar:
7.8.23-11.8.23 (Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dudd Gwener)
9:00-9:30, and 10:00-10:30

14.8.23-18.8.23 (Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dudd Gwener)
10:30-11:00

Profiad Môr-forwyn

Profiad Môr-forwyn

Byddwch yn Fôr-forwyn am y diwrnod gyda'n profiad môr-forwyn.  Byddwch yn nofio a phlymio o dan lygad barcud ein môr-forwyn preswyl.

Bydd angen prawf nofio, cysylltwch â'r ganolfan i drafod.

£11 Dydd Mercher 26 Gorffennaf a Dydd Mercher 9 Awst 10:30-11:30

Cwrs Plymio

Cwrs Plymio

Mae'r sesiwn hon yn ffordd hwyliog o wella eich hyder a'ch techneg i feistroli sgiliau plymio.  Bydd y sesiwn yn cael ei chyflwyno gan ein cydweithwyr profiadol.   Bydd y sesiwn yn cael ei chyflwyno gan ein cydweithwyr profiadol.  Rhaid i chi fod yn Ton 5 neu uwch i fynychu hwn.

£5. Dydd Mercher 16 Awst, 11:00-12:00

Tyrd draw am sesiwn ar yr offer gwynt

Tyrd draw am sesiwn ar yr offer gwynt

Dydd Iau 27 Gorffennaf a 24 Awst 11:00 - 12:00.  Pwy fydd gyntaf i orffen?

Mae’n hanfodol bwcion ymlaen llaw.
Anfonwch neges
01691 778666
chirk@freedom-leisure.co.uk

Nofio am ddim!

Nofio am ddim!

O dan 16 oed

Dydd Mawrth 13:00-14:00

Dydd Gwener 12:30-13:30

Dydd Sul 13:00-14:00

Nofio i'r Teulu

Dydd Gwener 11:00-12:00

Ton 5+

Ton 5+

Nofio Cydamserol-Mae'r sesiwn hon yn wych i wella cryfder ac ystwythder nofwyr. Cael hwyl yn taflu siapiau mewn pryd i gerddoriaeth!
Dydd Mercher 2 Awst, 11:00-12:00, £5.

Dechrau a Throi-Mwynhewch ddysgu i ddechrau a throi'n effeithlon yn y dŵr. Arfer gwych ar gyfer tonnau uwch a ffitswim sy'n nofio llawer o hydoedd heb stopio.
Dydd Iau 10 Awst, 10:30-11:30, £5.

Nofio ar gyfer Ffitrwydd-Sesiwn wych i gynyddu ffitrwydd ac ymarfer nofio ymhellach, yn gyflymach ac am hirach.  Yn berffaith i’r rheiny sy’n mwynhau nofio. 
Dydd Iau 3 Awst, 11:00-12:00, £5.