GOSTYNGIAD o 50%! Gwersi Nofio

GOSTYNGIAD o 50%! Gwersi Nofio

Beth am drefnu eich sesiynau nofio ychwanegol dros Hanner Tymor NAWR drwy ffonio ni ar 01691 778 666, anfonwch neges atom neu galwch heibio’r dderbynfa. £18 £9 ar gyfer cwrs 4 diwrnod. (Dydd Llun, Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener)

  • Ton 1 9-9:30
  • Ton 3 9:30-10:00
  • Tonau 2 10:00-10:30
Profiad Môr-forwyn

Profiad Môr-forwyn

Byddwch yn Fôr-forwyn am y diwrnod gyda'n profiad môr-forwyn.  Byddwch yn nofio a phlymio o dan lygad barcud ein môr-forwyn preswyl.

Bydd angen prawf nofio, cysylltwch â'r ganolfan i drafod.

£11. £5.50!  Dydd Llun 12 Chwefror 11:00-12:00.

Cwrs Plymio

Cwrs Plymio

Mae'r sesiwn hon yn ffordd hwyliog o wella eich hyder a'ch techneg i feistroli sgiliau plymio.  Bydd y sesiwn yn cael ei chyflwyno gan ein cydweithwyr profiadol.  Rhaid i chi fod yn Ton 5 neu uwch i fynychu hwn.

£5. £2.50!  Dydd Mercher 14 Chwefror 11:00-12:00.

Nofio am ddim!

Nofio am ddim!

O dan 16 oed

Dydd Mawrth 13:00-14:00
Dydd Gwener 12:30-13:30
Dydd Sul 13:00-14:00

Nofio i'r Teulu

Dydd Gwener 11:00-12:00