CRYNODEB O’R YMARFER

  • Prif Nod - Cynyddu Cryfder
  • Math o Ymarfer Corff - Sblit
  • Lefel Hyfforddiant - Dechreuwr
  • Hyd y Rhaglen - 8 wythnos
  • Diwrnodau'r Wythnos - 5
  • Amser Fesul Ymarfer Corff - 60 munud
  • Offer Angenrheidiol - Barbwysau, Ceblau, Dymbelau, Peiriannau

Foniwch ni ar 01691 778666 neu galwch heibio i’n gweld ni i archebu eich lle am ddim!