Y Gampfa - Rhosnesni

Mae'r Ganolfan yn gorwedd ar dir Ysgol Uwchradd Rhosnesni yn Dre Wrecsam. Gall sesiynau Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhosnesni eu harchebu mewn blociau o 45 munud.

Y Gampfa

Bydd angen i chi wisgo mwgwd yn yr adeilad ONI BAI bo' chi'n cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd corfforol, bydd plant dan 11 oed hefyd wedi'u heithrio.

Mae’r gampfa’n lle gwych ar gyfer pêl-fasged, taekwondo, pêl-rwyd neu fadminton.