Prisiau gweithgareddau


Prisiau gweithgareddau

Bydd angen i chi wisgo mwgwd yn yr adeilad ONI BAI bo' chi'n cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd corfforol, bydd plant dan 11 oed hefyd wedi'u heithrio.

 

 Neuadd Chwaraeon  
 Oedolion 5-bob-ochr 35.00
 Oedolion neuadd chwaraeon  30.00
 Plentyn neuadd chwaraeon 19.50
 Oedolion un cwrt 7.50
 Plentyn un cwrt 4.90
 Campfa  
 Llogi un awr 16.95
 Llogi pŵll  
 Llogi un awr

54.00

 DASH - 50% o bris sylfaenol y gweithgaredd

prisiau cerdyn hamdden

Gall deiliaid cerdyn hamdden gael mynediad at y cyfleuster ym mhrisiau Cardiau Hamdden 2016 nes bydd eu cerdyn yn dod i ben.

Gwelwch prisiau 2016 yma