Neuadd Chwaraeon - Rhosnesni

Neuadd chwaraeon aml-bwrpas gyda 4 cwrt, sy’n addas ar gyfer pêl-droed, badminton, pêl-fasged, pêl-rwyd, criced a llawer camp arall.

neuadd chwaraeon

Bydd angen i chi wisgo mwgwd yn yr adeilad ONI BAI bo' chi'n cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd corfforol, bydd plant dan 11 oed hefyd wedi'u heithrio.

Mae’r neuadd chwaraeon ag ynddi system aerdymheru yn gyfleuster gwych yma yn Rhosnesni. Gallwch logi’r neuadd gyfan ar gyfer chwaraeon fel pêl-rwyd, pêl-fasged neu bêl-droed 5-bob-ochr neu logi dim ond un cwrt ar gyfer badminton, taekwondo neu hyfforddiant ffitrwydd. Mae rhwydi criced dan do ar gyfer y gaeaf, neu ar gyfer ymarfer ychwanegol.