Gwersi Nofio

Gwersi Nofio

Beth am drefnu eich sesiynau nofio ychwanegol dros Hanner Tymor NAWR drwy ffonio ni ar 01978 269540, anfonwch neges atom neu galwch heibio’r dderbynfa. £22.50 ar gyfer cwrs 5 diwrnod.

24.7.23-28.7.23 a 7.8.23-11.8.23

Ton 2 9:00-9:30

Ton 3 9:30-10:00

Ton 4 10:00-10:30

Ton 5 10:30-11:00

Gwersi Nofio Ton 1 AM DDIM

Gwersi Nofio Ton 1 AM DDIM

Newyddion gwych!  Mae gennym wersi nofio Tom 1 AM DDIM ar gael yr Haf yma. Fyddan nhw ddim ar gael yn hir, felly ffoniwch ni ar 01978 269540, dewch heibio i’r dderbynfa neu anfonwch neges atom nawr I gadw lle!

Bydd y rhain yn cael eu cynnal ar:

31.7.23-4.8.23
9:00-9:30 (5+ oed), 9:30-10:00 (4 oed) and 10:00-10:30 (5+ oed)

14.8.23-18.8.23
9:00-9:30 (5+ oed), 9:30-10:00 (4 oed) and 10:00-10:30 (5+ oed)

Clwb Plant

Clwb Plant

Ymunwch â ni bob dydd Mercher yn ystod gwyliau'r haf ar gyfer ein Clwb Plant hynod boblogaidd!

£15. Mae amrywiaeth eang o weithgareddau ar gael fel chwaraeon, celf, crefftau, gêmau a defnyddio’n offer gwynt yn y pwll!
 
Mae’n hanfodol archebu eich lle ymlaen llaw. Ffoniwch 01978 269540. Dewch â dillad nofio a phecyn bwyd i ginio!

Nofio!

Nofio!

Nofio am ddim! O dan 16 oed. Dydd Mawrth 14:00-15:00 a Dydd Mercher 13:00-14:00

Tyrd draw am sesiwn ar yr offer gwynt ddydd Gwener 13:30-14:30

Sesiynau hwyl ar yr offer gwynt

Sesiynau hwyl ar yr offer gwynt

Tyrd draw am sesiwn ar yr offer gwynt ddydd Gwener 13:30-14:30