GOSTYNGIAD o 50%! Gwersi Nofio

GOSTYNGIAD o 50%! Gwersi Nofio

Beth am drefnu eich sesiynau nofio ychwanegol dros Hanner Tymor NAWR drwy ffonio ni ar 01978 269540, anfonwch neges atom neu galwch heibio’r dderbynfa. £11.25 ar gyfer cwrs 4 diwrnod.

22.7.24-27.7.24 (5 diwrnod)

Ton 3 9:00-9:30
Ton 1 9:30-10:00
Ton 2 10:00-10:30
Ton 1 10:30-11:00

Clwb Plant

Clwb Plant

Ymunwch â ni 30.7.24-23.8.24 (Dydd Mawrth-Dydd Gwener) ar gyfer ein Clwb Plant hynod boblogaidd! Gydag amrywiaeth eang o weithgareddau megis chwaraeon, celf a chrefft, gemau a defnydd o’r offer chwarae wedi’i lenwi ag aer!

Mae’n hanfodol archebu eich lle ymlaen llaw. Ffoniwch 01978 269540. Dewch â dillad nofio a phecyn bwyd i ginio!

£17.

Nofio am Ddim!

Nofio am Ddim!

O dan 16 oed

Dydd Mawrth 28 Mai 14:00-15:00

Dydd Sul 28 Mai and 2 Mehefin13:00-14:00

Nofio i'r Teulu

Dydd Iau 30 Mai 14:00-15:00

60+

Dydd Iau 30 Mai 15:00-16:00

Sesiynau hwyl ar yr offer gwynt

Sesiynau hwyl ar yr offer gwynt

Tyrd draw am sesiwn ar yr offer gwynt dydd Mercher, 13:30-14:30.