GOSTYNGIAD o 50%! Gwersi Nofio

GOSTYNGIAD o 50%! Gwersi Nofio

Beth am drefnu eich sesiynau nofio ychwanegol dros Hanner Tymor NAWR drwy ffonio ni ar 01978 269540, anfonwch neges atom neu galwch heibio’r dderbynfa. £18 £9 ar gyfer cwrs 4 diwrnod. 

25.3.24-28.3.24 (4 diwrnod)
Ton 1 (5+ oed) 9:00-9:30
Ton 2 9:30-10:00
Ton 1 (4 oed) 10:00-10:30
Ton 3 10:30-11:00

2.4.24-5.4.24 (4 diwrnod)
Ton 3 9:00-9:30
Ton 1 (4 oed) 9:30-10:00
Ton 2 10:00-10:30
Ton 1 (5+ oed) 10:30-11:00

Clwb Plant

Clwb Plant

Ymunwch â ni ddydd Mawrth a dydd Iau ar gyfer ein Clwb Plant hynod boblogaidd! Gydag amrywiaeth eang o weithgareddau megis chwaraeon, celf a chrefft, gemau a defnydd o’r offer chwarae wedi’i lenwi ag aer!

£15

26 a 28 Mawrth

2 a 4 Ebrill

Mae’n hanfodol archebu eich lle ymlaen llaw. Ffoniwch 01978 269540. Dewch â dillad nofio a phecyn bwyd i ginio!

Nofio am Ddim!

Nofio am Ddim!

O dan 16 oed

Dydd Mawrth 26 Mawrth and 3 Ebrill 14:00-15:00

Dydd Sul 24 Mawrth, 31 Mawrth and 7 Ebrill 13:00-14:00

Nofio i'r Teulu

Dydd Iau 28 Mawrth and 4 Ebrill 14:00-15:00

60+

Dydd Iau 28 Mawrth and 4 Ebrill 15:00-16:00

Sesiynau hwyl ar yr offer gwynt

Sesiynau hwyl ar yr offer gwynt

Tyrd draw am sesiwn ar yr offer gwynt dydd Mercher 27 Mawrth a 3 Ebrill 13:30-14:30.