GOSTYNGIAD o 50%! Gwersi Nofio

GOSTYNGIAD o 50%! Gwersi Nofio

Beth am drefnu eich sesiynau nofio ychwanegol dros Hanner Tymor NAWR drwy ffonio ni ar 01978 269540, anfonwch neges atom neu galwch heibio’r dderbynfa. £22.50 £11.25 ar gyfer cwrs 5 diwrnod. 

12.2.24-16.2.24

Ton 1 (5+ oed) 9:00-9:30

Ton 1 (4 oed) 10:00-10:30

Ton 2 10:30-11:00

Ton 3 9:30-10:00

Clwb Plant

Clwb Plant

Ymunwch â ni ddydd Mercher 14 Chwefror ar gyfer ein Clwb Plant hynod boblogaidd! Gydag amrywiaeth eang o weithgareddau megis chwaraeon, celf a chrefft, gemau a defnydd o’r offer chwarae wedi’i lenwi ag aer!

£15.
 
Mae’n hanfodol archebu eich lle ymlaen llaw. Ffoniwch 01978 269540. Dewch â dillad nofio a phecyn bwyd i ginio!

Nofio!

Nofio!

Nofio am ddim! O dan 16 oed. Ddydd Mawrth 14:00-15:00, Dydd Mercher 14:00-15:30 and Dydd Sul 13:00-14:00.

Sesiynau hwyl ar yr offer gwynt

Sesiynau hwyl ar yr offer gwynt

Tyrd draw am sesiwn ar yr offer gwynt Dydd Mercher 14 Chwefror 13:30-14:30.