Ysgol Nofio Freedom

Yn Freedom Leisure rydym yn cynnig rhaglen nofio gynhwysol helaeth yn ein lleoliadau. Rydym yn darparu fframwaith dyfrol Nofio Cymru a'n holl tîm yn cael eu hyfforddi fel athrawon nofio ASA. Mae ein dosbarthiadau yn sicrhau hyder gwell yn y dwr a thechneg nofio drwy ganiatáu i'r unigolyn i symud ymlaen ar eu cyflymder eu hunain.

holwch isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

Sblash (0 - 4 oed)

Sblash 1 a 2

Ar gyfer oedolion sy'n cyd-fynd a abai neu blentyn bach, yn fwyaf cyffredin rhwch 4 mis a 18 mis ond yn briodol i blant hyn os hwn yw eu profiad cyntaf yn y dwr.

Sblash 3

Ar gyfer plentyn bach hyd at 2 oed, ond mae hefyd yn briodol i plant hyn, ynghyd yn y dwr gan oedolyn.

Sblash 4 a 5

I blentyn bach oed 18 mis i 3 blynedd, ynghyd yn y dwr gan oedolyn.

Sblash 6

Ar gyfer plentyn 3 oed neu'n hyn yn y dwr ar eu pen eu hunain.

Ton (4 - 16 oed)

Ton 1 (het goch)

Datblygu hyder a diogelwch yn y dwr, ac wrth fynd i mewn ac allan o'r pwll. Dysgwch arnofio sylfaenol, sgwlio a thechnegau anadly. Dechrau dysgu nofio ar eich blaen, nofio ar y cefn a broga neu pilipala, gyda chymorth os oes angen.

Ton 2 (het oren)

Gallu i neidio i mewn i'r pwll. Gwella sgwlio, fel y bo'r angen a thechnegau anadlu. Gleidio efo'ch corff yn syth. Nofio pellteroedd byr ar y bol, ar y cefn a broga neu pilipala, heb gymhorthion.

Ton 3 (het melyn)

Casglwch gwrthrych o lawr y pwll. Gwella sgwlio ac arnofio. Dysgwch sut i droedio dwr. Dysgwch y cod SAFE. Nofio pellteroedd byr o bob un o'r pedwar strôc: ar y bol, ar y cefn, broga a pilipala heb gymhorthion.

Ton 4 (het gwyrdd)

Dysgwch sut i wneud cychwyn dolffin o dan y dwr. Dysgwch lleoli HELP. Gwella technegau dwr arnofiol a troedio dwr. Gwella techneg o bob un o'r pedwar strôc.

Ton 5 (het glas golau)

Dysgwch neidiau o siapau gwahanol. Dysgwch syt i wneud summersault ymlaen a hand stand yn y drw. Gwella sgwlio a thechnegau goroesi personol. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc, gan gynnwys 25m o'ch hoff strôc.

Ton 6 (het glas tywyll)

Dysgwch sut i gynhesu yn briodol ar gyfer ymarfer corff a pham. Dysgwch sut i wneud summersault ôl, deifio wyneb pen cyntaf a deifio o eistedd. Gwella technegau goroesi personol gan gynnwys nofio gyda dillad. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc, gan ganolbwyntio ar dechneg.

Ton 7 (het porffor)

Dysgwch sut i ddeifio. Gwella fel y bo'r angen, sgwlio, troedio dwr a sgiliau chylchdroi. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc. Nofiocymysg unigol. Nofio fel rhan o dîm mewn ras gyfnewid. 

Ton 8 / Perfformiad Iau / Nofio Fit

Ton 8/ Perfformiad Iau/ Nofio Fit (het du)

Nofio 25 medr o broga a pilipala. Nofio 50 metr o nofio ar y cefn ac ar y bol. Gwella fel y bo'r angen, sgwlio a throedio'r dwr a sgiliau deifio a deifio ar arwyneb y dwr sy'n cael eu defnyddio mewn disgyblaethau dyfrol eraill.

Arwain i...

Rookie Lifeguard

Rookie Lifeguard (het llwyd)

Wedi ei anelu at blant- er bod y sgiliau a ddysgwyd yn ystod y cwrs yr un mor werthfawr i bobl o bob oedran. Mae'r cynllun yn dechrau gyda cam 1 y wobr efydd ac yn synud ymalen i gam 3 o'r wobr aur, yn dechrau ar lefel lle mae ein achubwyr bywyd rookie yn perfformio sgiliau acub bywyd trawiadol.

Arwain i...

Polo Dŵr

Polo Dwr

Yn cyflwyno lefel mynediad ar gyfer plant ifanc i fyd Polo Dwr. Mae'n cyfuno elfennau sylfaenol megis taflu, nofio a dal ac yn adeiladu gwaith tîm ymysg chwareuwr ifanc.

Arwain i...

On course

Homeportal yn mynd yn fyw Dydd Sul 1af Ebrill 2018!

On course yw ein system newydd i rheoli'r ysgolion nofio. Mae'n caniatáu gwell dealltwriaeth o meini prawf y cynllun gwobrwyo nofio Cymru i rieni a gweld cynnydd eich plentyn ar y wefan yn eich hwylustod.

Byddwch yn derbyn e-bost i hysbysu pan fydd eich plentyn wedi cwblhau unrhyw un o'r dyfarniadau a phan fydd eich plentyn yn barod i symud ymlaen i'r don nesaf. O'r porth wefan byddwch yn gallu edrych ar y dosbarthiadau a diwrnodau sydd ar gael, amseroedd neu athrawon a newid dosbarthiadau wrth bwyso botwm.

Byddwch chi'n gallu defnyddio'r gwasanaeth hwn trwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol:

http://bookwkg.freedom-leisure.co.uk/wrexhamcourses/

a dilynwch y cyfarwyddiadau ar-lein.

I elwa o'r gwasanaeth hwn mae'n bwysig eich bod yn cadw eich manylion cyswllt cwsmer yn gyfredol.

Wrth baratoi ar gyfer y newidiadau hyn, bydd angen ni i chi gwblhau eich manylion cyswllt a dychwelyd i'ch canolfan perthnasol.

gwynevans@freedom-leisure.co.uk 
chirk@freedom-leisure.co.uk 
waterworld@freedom-leisure.co.uk 
clywedog@freedomleisure.co.uk