Prisiau gweithgareddau

Prisiau gweithgareddau yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun

Bydd angen i chi wisgo mwgwd yn yr adeilad ONI BAI bo' chi'n cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd corfforol, bydd plant dan 11 oed hefyd wedi'u heithrio.
 Nofio (£)
 Oedolyn £4.05
 Plentyn £2.80
 Myfyrwyr £2.80
 Hen £2.80
 Teulu £10.40
 Teulu (plentyn ychwanegol) £1.60
 Llogi pwll £59.00
 Cyrsiau  
 Gwersi Nofio Iau 30 munud (DU pob mis) £22.00
 Gwersi Nofio Iau 45+ munud (DU pob mis) £23.50
 Gwersi Nofio i Oedolion 30 munud (DU pob mis) £26.00
 Parti Pen-blwydd  
 Pwll 3G £51.50
 Parti Pwll Fflotiau a Rafftiau £69.00
 Parti Pwll Zigga Zagga £106.00

 Partïon Nerf Excel

£250.00

 Pêl-droed Swigod Excel

£275.00

 Tag Saethyddiaeth Excel 

£275.00

 Campfa a Ffitrwydd

 

 Campfa Oedolyn

£6.85

 Campfa i blant

£3.80

 Campfa i fyfyrwyr

£3.80

 Campfa i hen

£3.80

 Dosbarth ffitrwydd*/ Aquafit™

£5.20

 Dosbarth Metafit™

£2.95

 Oedolion egnïol

£3.80

 *Yn seliedig ar ddosbarth 1 awr sylfaenol. Gall prisiau amrywio ar gyfer dosbarthiadau arbenigol. 

 Neuadd chwareuon

 

 Neuadd i oedolion 

£18.05

 Neuadd i blant

£11.75

 Badminton i oedolion

£3.95

 Badminton i blant

£2.60

 Llefydd tu allan

 

 Maes Llawn Oedolion 3G

£54.60

 Maes Llawn 3G Iau (Cyn 19:00)

£35.55

 Hanner Maes Oedolion 3G

£32.95

 Hanner Maes 3G Iau (Cyn 19:00)

£21.40

 Maes Glaswellt Oedolion (1 awr)

Prisiau ar gais

 Maes Glaswellt Iau (1 awr)

Prisiau ar gais

DASH - 50% o'r gyfradd safonol ar gyfer pob gweithgaredd

Cyfradd Fasnachol

Mae cyfradd fasnachol berthnasol i archebion rhai sydd eisiau i ddefnyddio ein cyfleusterau er mwyn gwneud elw. Am ragor o wybodaeth am ein gyfradd fasnachol

cliciwch yma

Rhagor o wybodaeth

Methu dod o hyd i'r gweithgaredd yr ydych yn chwilio amdano? e-bostiwch ni yma a bydd un o'n hymgynghorwyr cyfeillgar yn cysylltu â chi.

cliciwch yma