Cymerwch y straen allan o bartïon pen-blwydd gydag un o'n hopsiynau parti pen-blwydd llawn hwyl. Partïon para o 1 - 2 awr a gyda dewisiadau gwlyb a sych ar gael rydym ni yn wir yn cael amrywiaeth o opsiynau i weddu pawb. Rydym yn deall bod pob plentyn yn hoffi bwyd gwahanol; gyda hyn mewn golwg, rydym yn eich galluogi i roi eich bwyd parti eich hun a yw hyn yn fwffe oer neu fwyd poeth o brydau parod lleol.

Opsiwn 1 - Sesiwn Hwyl

cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu ffoniwch 01691 778666

Mae'r opsiwn hwn yn rhoi defnydd o'n brif pwll am awr i chi. 

Bydd o leiaf dau achubwr bywyd yn cael eu darparu i sicrhau bod eich sesiwn yn ddiogel. Rhaid i bob plentyn o dan 5 oed fod yng nghwmni oedolyn ar sail 1:1. Mae'n rhaid i blant sydd yn 5, 6 a 7oed fod yng nghwmni oedolyn ar sail 1:2. Rhaid i bawb sydd dim yn gallu nofio gadael yr offer hanner ffordd. Uchafswm nifer y bobl yn y pwll yw 25 (mae hyn yn cynnwys unrhyw oedolion sydd yn y pwll).

Cwblhewch eich parti pwll drwy ychwanegu ein hystafell parti.

Bydd staff y ganolfan hamdden yn gosod byrddau a chadeiriau yn ein prif neuadd chwaraeon; gan sicrhau bod pob plentyn yn cael eu lle eu hunain. Bydd yr ystafell ar gael i chi un awr ar ôl i'r plant adael y pwll.

Cost ar gyfer parti hwn yw £69.00

Opsiwn 2 - Zigga Zagga

Mae'r opsiwn hwn yn rhoi defnydd o'n brif pwll efo'n offer chwyddadwy "ZIGGA ZAGGA" am awr i chi. 

Bydd o leiaf dau achubwr bywyd yn cael eu darparu i sicrhau bod eich sesiwn yn ddiogel. Rhaid i bob nofwyr fod yn 8 oed. Rhaid i bawb sydd dim yn gallu nofio gadael yr offer hanner ffordd. Uchafswm nifer y bobl yn y pwll yw 25 (mae hyn yn cynnwys unrhyw oedolion sydd yn y pwll).

Yn addas i oedran  8 - 15

Cwblhewch eich parti pwll drwy ychwanegu ein hystafell parti.

Bydd staff y ganolfan hamdden yn gosod byrddau a chadeiriau yn ein prif neuadd chwaraeon; gan sicrhau bod pob plentyn yn cael eu lle eu hunain. Bydd yr ystafell ar gael i chi un awr ar ôl i'r plant adael y pwll.

Cost ar gyfer parti hwn yw £106.00

cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu ffoniwch 01691 778666

Option 3 - Football (3G) Party

cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu ffoniwch 01691 778666

Caeau chwaraeon 3G yn wydn arwyneb bob tywydd gyda haenau mandyllog sy'n gadael dŵr fynd trwy yn hawdd sy'n golygu na fydd tywydd gwlyb yn arbed chi! Pad sioc amsugno effaith i leihau'r risg o anaf. Yn darparu nodweddion rhagorol o ran bownsio pêl a rôl pêl i roi profiad o ansawdd uchel i'r chwaraewyr.

 

Mae ein hopsiwn parti yn rhoi defnydd unigryw i chi o'r cae 3G am 1 awr + defnydd o'n ystafell parti am awr. Cysylltwch â derbynfa am brisiau.

Cost ar gyfer parti hwn yw £51.50

booking time!

Gellir bwcio parti pel droed 5-BOB-OCHR ar unrhyw adeg y mae'r maes 3G yn wâg.

Mae amseroedd archebu parti pwll yn wythnosol:

Dydd Sadwrn a dydd Sul 15:30 - 17:30

cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu ffoniwch 01691 778666

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwusgo dillad priodol ar gyfer unrhyw weithgareddau. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wysgo ffoniwch 01691 778666.

I holi am archebu parti llenwch ein ffurflen archebu ac arwuddwch ein telerau ac amodau parti penblwydd a dychwelyd at chirk@freedom-leisure.co.uk