Homeportal Ysgol Nofio

August 22 2019

Homeportal yn awr yn fyw!

OnCourse yw ein system feddalwedd rheoli nofio ysgol newydd. Mae'n rhoi mwy o wybodaeth i rieni ar feini prawf cynllun gwobr Nofio Cymru ac i weld cynnydd eich plentyn ar-lein ar eich cyfleustra.

Byddwch yn derbyn negeseuon hysbysu pan fydd eich plentyn wedi cwblhau unrhyw un o'r gwobrau a phan fydd eich plentyn yn barod i symud ymlaen i'r sblash neu'r ton nesaf.

Byddwch chi'n gallu defnyddio'r gwasanaeth hwn trwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol:

http://bookwkg.freedom-leisure.co.uk/wrexhamcourses/

a dilynwch y cyfarwyddiadau ar-lein.

Er mwyn elwa o'r gwasanaeth hwn, mae'n bwysig eich bod yn cadw'ch manylion cyswllt cwsmeriaid yn gyfoes.

Os bydd angen i chi ddiweddaru eich manylion cyswllt, gallwch wneud hynny trwy anfon e-bost at chirk@freedom-leisure.co.uk neu ffonio 01691 778666 i siarad ag aelod o'n tîm.

ymunwch â'n hysgol nofio

Dosbarthiadau ar gael yn Y Waun ar gyfer pob gallu rhwng 4 a 15 oed.

Cliciwch yma

Mwy o wybodaeth

Holwch am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma