Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun

Fordd-y-capel, Y Waun

LL14 5NF 01691 778666 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

Gwersi nofio - peidiwch â cholli cyfle cyn iddyn nhw werthu allan!
Mae lleoedd ar gyfer ein gwersi nofio yn llenwi'n gyflym felly peidiwch ag oedi, archebwch eich lle heddiw!

darganfod rhagor

Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Gwiriwch ein hamseroedd agoriadol a'n gweithgareddau Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun

Cliciwch yma

Gwersi Nofio

Dysgwch i nofio yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun

Cliciwch yma

oriau agor

Llun - Iau Gwener Sadwrn Sul Gŵyl y banc
7:00 - 22:00 7:30 - 21:00 8:45 - 17:00 9:15 - 17:00 AR GAU
Gwelwch Amserlen GŴYL Y BANC
http://bit.ly/ChirkSwim AR GAU
Llun - Iau Sadwrn Sul GŴYL Y BANC * AGOR YCHWANEGOL YN YSTOD GWYLIAU YSGOL LEOL *
17:00 - 22:30 9:00 - 17:30 9:30 - 17:30 AR GAU Llun - Gwener 9:00 - 17:00
Llun - Iau Gwener Sadwrn a Sul GŴYL Y BANC
9:30 - 21:30 9:30 - 20:30 9:30 - 17:30 AR GAU

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Cyfleusterau ger Ochr y Pwll
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Dolen Clyw
  • Parcio i bobl anabl
  • Mynediad ramp
neu ffoniwch 01691 778666
neu ffoniwch 01691 778666

aelodaeth

Yma yn Y Waun mae ein cynllun ‘Aelodaeth Gyswllt Wrecsam’ yn rhoi gwerth gwych am arian a mynediad i bedair o’n prif ganolfannau yng Nghyngor Bwrdeistref Wrecsam. Cewch fynd i’r gampfa, dosbarthiadau ymarfer a’r pwll nofio faint a fynnwch.

Pa un a ydych yn chwilio am aelodaeth gynhwysol, nofio, neu dalu bob tro, mae gennym becyn aelodaeth i ateb eich gofynion a’ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiynau cynefino â’r offer, dosbarthiadau un i un a rhaglenni wedi eu llunio’n arbennig i ti.

‘Dw i’n mwynhau bob tro dw i’n dod i nofio. Amgylchedd da, glân a thaclus. Mae’r staff yn wych bob tro. Diolch yn fawr i chi gyd.’ ‘Mae’n gampfa hyfryd - dw i wrth fy modd yn ei defnyddio ac mae pawb mor glên’ ‘Mi fues i yn fy nosbarth ioga newydd cyntaf. Roeddwn i wrth fy modd ac mae’r athro’n wych. Diolch.’

Sylwadau rhai o’n haelodau
I holi ynghylch aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01691 778666

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Y Waun, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.