Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun

Fordd-y-capel, Y Waun

LL14 5NF 01691 778666 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

ymarfer corff mewn grŵp

Darganfyddwch ymarfer corff mewn grŵp yn Y Waun

Cliciwch yma

oriau agor

Llun - Iau Gwener Sadwrn Sul Gŵyl y banc Gwelwch amserlen am fwy o wybodaeth
7:00 - 22:00 7:30 - 21:00 9:00 - 17:00 9:30 - 17:00 ar gau

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Cyfleusterau ger Ochr y Pwll
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Dolen Clyw
  • Parcio i bobl anabl
  • Mynediad ramp
neu ffoniwch 01691 778666
neu ffoniwch 01691 778666

aelodaeth

Yma yn Y Waun mae ein cynllun ‘Aelodaeth Gyswllt Wrecsam’ yn rhoi gwerth gwych am arian a mynediad i bedair o’n prif ganolfannau yng Nghyngor Bwrdeistref Wrecsam. Cewch fynd i’r gampfa, dosbarthiadau ymarfer a’r pwll nofio faint a fynnwch.

Pa un a ydych yn chwilio am aelodaeth gynhwysol, nofio, neu dalu bob tro, mae gennym becyn aelodaeth i ateb eich gofynion a’ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiynau cynefino â’r offer, dosbarthiadau un i un a rhaglenni wedi eu llunio’n arbennig i ti.

‘Dw i’n mwynhau bob tro dw i’n dod i nofio. Amgylchedd da, glân a thaclus. Mae’r staff yn wych bob tro. Diolch yn fawr i chi gyd.’ ‘Mae’n gampfa hyfryd - dw i wrth fy modd yn ei defnyddio ac mae pawb mor glên’ ‘Mi fues i yn fy nosbarth ioga newydd cyntaf. Roeddwn i wrth fy modd ac mae’r athro’n wych. Diolch.’

Sylwadau rhai o’n haelodau
I holi ynghylch aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01691 778666

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Y Waun, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.