Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun

Fordd-y-capel, Y Waun

LL14 5NF 01691 778666 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

gweledigaeth 2020
Beth bynnag yw eich addunedau Blwyddyn Newydd, ry’n ni yn Freedom Leisure yn cynnig llawer mwy na dim ond campfa – mae gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau nofio, sawna, chwaraeon raced a llawer mwy.

darganfod rhagor

Gwersi nofio - peidiwch â cholli cyfle cyn iddyn nhw werthu allan!
Mae lleoedd ar gyfer ein gwersi nofio yn llenwi'n gyflym felly peidiwch ag oedi, archebwch eich lle heddiw!

darganfod rhagor

Hanner Tymor Chwefror

Gwelwch beth sydd ar gael yn ystod Hanner Tymor Chwefror

Cliciwch yma

Gwersi Nofio

Dysgwch i nofio yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Waun

Cliciwch yma

oriau agor

Llun - Iau Gwener Sadwrn Sul Gŵyl y banc
7:00 - 22:00 7:30 - 21:00 8:45 - 17:00 9:15 - 17:00 AR GAU
Gwelwch Amserlen GŴYL Y BANC
http://bit.ly/ChirkSwim AR GAU
Llun - Iau Sadwrn Sul GŴYL Y BANC * AGOR YCHWANEGOL YN YSTOD GWYLIAU YSGOL LEOL *
17:00 - 22:30 9:00 - 17:30 9:30 - 17:30 AR GAU Llun - Gwener 9:00 - 17:00
Llun - Iau Gwener Sadwrn a Sul GŴYL Y BANC
9:30 - 21:30 9:30 - 20:30 9:30 - 17:30 AR GAU

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Cyfleusterau ger Ochr y Pwll
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Dolen Clyw
  • Parcio i bobl anabl
  • Mynediad ramp
neu ffoniwch 01691 778666
neu ffoniwch 01691 778666

aelodaeth

Yma yn y Waun mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Aelodaeth Gorfforaethol

‘Dw i’n mwynhau bob tro dw i’n dod i nofio. Amgylchedd da, glân a thaclus. Mae’r staff yn wych bob tro. Diolch yn fawr i chi gyd.’ ‘Mae’n gampfa hyfryd - dw i wrth fy modd yn ei defnyddio ac mae pawb mor glên’ ‘Mi fues i yn fy nosbarth ioga newydd cyntaf. Roeddwn i wrth fy modd ac mae’r athro’n wych. Diolch.’

Sylwadau rhai o’n haelodau
I holi ynghylch aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01691 778666

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Y Waun, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.