Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun

Ffordd-y-capel, Y Waun

LL14 5NF 01691 778666 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

croeso i...

darganfod rhagor

Amserlenni Newydd

Gwelwch ein amserlenni 2022

Cliciwch yma

Gwyliau'r Haf

Gwelwch beth sydd ar gael Yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun

Cliciwch yma

oriau agor

Llun a Mercher Mawrth a Iau Gwener Sadwrn Sul
7:00 - 22:00 6:30 - 22:00 7:00 - 21:00 8:45 - 17:00 8:30 - 16:30
GWELER AMSERLEN AM AMSERAU SESIWN Nofio GŴYL Y BANC
http://bit.ly/ChirkSwim AR GAU
Llun - Iau Gwener Sadwrn Sul
9:30 - 21:30 9:30 - 20:30 9:00 - 17:00 9:00 - 16:30
Monday - Iau Gwener Sadwrn Sul
17:00 - 21:00 17:00 - 20:00 9:00 - 17:00 9:00 - 16:30

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Cyfleusterau ger Ochr y Pwll
  • Dolen Clyw
  • Parcio i bobl anabl
  • Mynediad ramp
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
neu ffoniwch 01691 778666
neu ffoniwch 01691 778666

aelodaeth

Yma yn y Waun mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Aelodaeth Gorfforaethol

‘Dw i’n mwynhau bob tro dw i’n dod i nofio. Amgylchedd da, glân a thaclus. Mae’r staff yn wych bob tro. Diolch yn fawr i chi gyd.’ ‘Mae’n gampfa hyfryd - dw i wrth fy modd yn ei defnyddio ac mae pawb mor glên’ ‘Mi fues i yn fy nosbarth ioga newydd cyntaf. Roeddwn i wrth fy modd ac mae’r athro’n wych. Diolch.’

Sylwadau rhai o’n haelodau
I holi ynghylch aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01691 778666

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Y Waun, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.