Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun

Fordd-y-capel, Y Waun

LL14 5NF

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

Mis Rhagfyr am £10 yn unig!
Ymunwch am £10 yn unig ym mis Rhagfyr heb dalu mwy tan 2021!

darganfod rhagor

Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Amseri agor y Nadolig a'r flwyddyn newydd 2020-21

Cliciwch yma

Amserlenni Newydd

Ar agor o ddydd Llun 9fed Tachwedd

Cliciwch yma

oriau agor

Llun, Mercher a Gwener Mawrth a Iau Sadwrn Sul Gŵyl y Banc
9:00 - 21:00 7:15 - 21:00 9:00 - 12:30 9:15 - 12:30 AR GAU
GWELER AMSERLEN AM AMSERAU SESIWN Nofio GŴYL Y BANC
http://bit.ly/ChirkSwim AR GAU
Llun - Iau Gwener Sadwrn a Sul GŴYL Y BANC
9:30 - 21:30 9:30 - 20:30 9:00 - 13:00 AR GAU
Monday - Iau Gwener Sadwrn a Sul GŴYL Y BANC
17:00 - 21:00 17:00 - 20:00 9:00 - 13:00 AR GAU
Llun 21ain Maw 22ain 23ain - 28ain Maw 29ain - Mer 30fed 31ain - 3ydd
9:00 - 20:00 7:00 - 20:00 Ar gau 10:00 - 13:00 Ar gau

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Cyfleusterau ger Ochr y Pwll
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Dolen Clyw
  • Parcio i bobl anabl
  • Mynediad ramp

aelodaeth

Yma yn y Waun mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Aelodaeth Gorfforaethol

‘Dw i’n mwynhau bob tro dw i’n dod i nofio. Amgylchedd da, glân a thaclus. Mae’r staff yn wych bob tro. Diolch yn fawr i chi gyd.’ ‘Mae’n gampfa hyfryd - dw i wrth fy modd yn ei defnyddio ac mae pawb mor glên’ ‘Mi fues i yn fy nosbarth ioga newydd cyntaf. Roeddwn i wrth fy modd ac mae’r athro’n wych. Diolch.’

Sylwadau rhai o’n haelodau

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Y Waun, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.