Mae sicrhau bod eich gogls yn ffitio'n gyfforddus ac yn ddiogel yn allweddol i nofio gwych!  Bydd eich gogls yn helpu i amddiffyn eich llygaid ac yn y pen draw yn gwella perfformiad yn ystod eich sesiwn nofio nesaf.

Ewch i'n tîm yr wythnos nesaf rhwng 10am a 2pm dydd Mercher - dydd Sadwrn (30 Awst - 2il Medi) i gael eich gogls wedi'i osod yn gywir a hefyd i elwa o 10% oddi ar eich pryniant Zoggs newydd.

Cofrestrwch eich manylion isod i gael gwybod mwy am ein sesiynau ffitio Goggle.