Mae gan Ganolfan Hamdden Caereinion un cwrt sboncen gwych â chefn gwydr. Gellir chwaraeon a gemau eraill hefyd felly cysylltwch i ddarganfod mwy.

cyrtiau sboncen â chefn gwydr

Mae'n hawdd iawn ei ddysgu a gellir ei chwarae ar gyfer hamdden neu fel chwaraeon cystadleuol. Mae sboncen yn chwaraeon egnïol, lle gall chwaraeon ddefnyddio llawer mwy o egni nag yn y rhan fwyaf o chwaraeon eraill.

Mae sboncen yn helpu i wella iechyd cardiofasgwlaidd ac mewn gêm o sboncen byddwch yn rhedeg, yn neidio ac yn deifio am y bêl. Mae sboncen yn cynyddu cryfder a ffitrwydd ac yn helpu i gynnal pwysau iach. Mae hefyd yn cynyddu hyblygrwydd a chryfder y cefn ac yn hyrwyddo cyd-symud da, ystwythder, hyblygrwydd ac yn gwella cyd-symud llaw-llygad.

Squash is still one of the best ways to stay fit and active and provides a little bit of on-court competition as well!

Customer comment