Gweithgareddau Awyr Agored

Os ydych yn chwilio am faes awyr agored sydd addas ym mhob tywydd, mae gan Ganolfan Hamdden Caereinion faes graean coch (Red GRA).

Nid oes angen edrych ymhellach, gellir defnyddio'r maes ar gyfer amrywiaeth o chwaraeon, gan gynnwys pêl-droed, hoci a thennis. Mae gan y maes lifoleuadau, a gellir ei logi ar unrhyw adeg yn ystod oriau agor y Ganolfan.

I gael mwy o wybodaeth neu archebu'r cyfleuster cliciwch isod