Prisiau gweithgareddau 0 1 lonawr 2018

           
nofio  nofio cyhoeddus llithren dwr/hwyl a splash      
nofio I oedolion £4.00 £4.20      
nofio I iau £2.90 £3.30      
nofio teulu (2 oedolion a 2 plentyn) £9.90

£10.40

     
rhiant a phlentyn £5.70 £6.40      
nofio I 60+ (ddim o powys) £3.20 £3.40      
myfyriwr £3.20 £4.40      
           
           
sawna       
Sawna £3.50 -      
sawna ar ol unrhyw gweithgaredd  £2.70 -      
           
Sboncen oedolion iau      
cwrt sboncen (40 munud) £5.90 £4.70      
           
neuadd chwaraeon  oedolion  iau       
llogi neuadd chwaraeon  £28.40 £18.80      
           
Badminton : y awr  oedolion iau       
Badminton £8.00 £6.20      
           
amwryiol      
cawod  £2.70 £2.70      
llogi offer  £1.10 1.10      
           
           
pel-droed      
pel-droed oedolion (60 munud) £2.60 -      
pel-droed oedolion (90 munud) £2.90 -      
pel-droed oedolion (2 awr) £4.00 -      
           
gweithgareddau plentyn      
castell gwynt a chwarae meddal  £2.80 £2.80plentyn dan 8 oed      
gweithgareddau plentyn £2.80  £1.80 y awr       
           
dosbarthiadau ffitrwydd       
holl dosbarthiadau ffitrwydd  £5.70 y awr       
erobeg yn y dwr  £5.70 45 Munud      
troelli £5.70 45 munud       
           
Fitness Suite oedolion  iau/myfyrwir/OAP      
Fitness Suite  £5.00 £3.40      
Fitness Suite Induction £12.00 £12.00      
sesiynau hyfforddi personol  £25.00 £15.00      
           
cyflestrau awyr agored       
cae allanol heb goleuadau  £24.90 £18.90      
cae allanol efo goleuadau  £27.60 £2.10      
cwrt tenis heb goleuadau  £6.10 £4.70      
cwrt tenis efo goleudau  £9.00 £7.80      
pwl-rwyd heb goleuadau  £12.20 £9.20      
pel-rwyd efo goleuadau  £15.200 £12.00      
           
           
Gall aelodau Freedom Leisure drefnu ymlaen llaw a chadw lle ar gyfer digwyddiadau achlysurol neu un-tro, hyd at 8 diwrnod ymlaen llaw un ai trwy alw yn y ganolfan neu dros y ffôn.  Rhaid talu cyn bod y gweithgaredd yn cael ei gynnal.  Gall defnyddwyr achlysurol llogi’r cyfleusterau ar y diwrnod a thalu wrth gadw lle.      
       
Os na fyddwch yn defnyddio’r trefniant neu os byddwch yn canslo llai na 24 awr cyn bod angen talu amdano, bydd rhaid i’r llogwr talu’r pris llawn oni bai bod y cyfnod yn cael ei ail-logi’n llawn.