Mae gan Ganolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt dau gwrt sboncen gwych.

cyrtiau sboncen

Mae'n hawdd iawn ei ddysgu a gellir ei chwarae ar gyfer hamdden neu fel chwaraeon cystadleuol. Mae sboncen yn chwaraeon egnïol, lle gall chwaraeon ddefnyddio llawer mwy o egni nag yn y rhan fwyaf o chwaraeon eraill.

Mae sboncen yn helpu i wella iechyd cardiofasgwlaidd ac mewn gêm o sboncen byddwch yn rhedeg, yn neidio ac yn deifio am y bêl. Mae sboncen yn cynyddu cryfder a ffitrwydd ac yn helpu i gynnal pwysau iach. Mae hefyd yn cynyddu hyblygrwydd a chryfder y cefn ac yn hyrwyddo cyd-symud da, ystwythder, hyblygrwydd ac yn gwella cyd-symud llaw-llygad.

Mae sboncen yn parhau i fod yn un o'r ffyrdd gorau i gadw'n heini ac egnïol ac mae'n darparu ychydig o gystadlu ar y cwrt hefyd!

Customer comment