Gweithgareddau Awyr Agored

Mae ein maes aml-chwaraeon pob tywydd yn cynnwys 4 cwrt tennis, 2 gwrt pêl-rwyd a maes pêl-droed a hoci.

Nid oes angen chwilio ymhellach, yma yn y ganolfan mae ein maes aml-chwaraeon yn cynnwys 4 cwrt tennis, 2 gwrt pêl-rwyd a maes pêl-droed a hoci. Arwyneb Tarmacadam wedi'i baentio.

 Mae'r cyrsiau a meysydd ar gael i'w harchebu un tro, twrnameintiau a sesiynau clwb rheolaidd.

Maint oddeutu 60x40m

I gael mwy o wybodaeth neu archebu'r cyfleuster cliciwch isod