Gweithgareddau Dan Do

Neuadd chwaraeon amlbwrpas, neuadd chwaraeon â 3 chwrt sy'n darparu ar gyfer pêl-droed, badminton, pêl-fasged a phêl-rwyd. Ynghyd â rhwyd criced dwbl. Balconi i wylwyr ar hyd ochr y neuadd.

Mae'r neuadd chwaraeon yn gyfleuster gwych yma yn y ganolfan chwaraeon.

Mae'r neuadd chwaraeon hefyd yn cael ei defnyddio ar gyfer amrywiaeth o sesiynau a dosbarthiadau ffitrwydd eraill ac mae hefyd ar gael i'w llogi a byddai'n lleoliad perffaith ar gyfer pen-blwydd plentyn.