Iechyd a Ffitrwydd

Rydym yn deall nad yw un dewis yn addas i bawb, felly os oes yn well gennych wneud ymarfer corff yn y gampfa ar eich pen eich hun neu mewn grŵp, gallwn ddangos i chi sut i fanteisio i'r eithaf ar eich amser ymarfer corff gwerthfawr

campfa yn Llanfair-ym-Muallt

Sut mae cychwyn arni yn y gampfa?

Mae gan holl ddefnyddwyr y gampfa hawl i sesiwn ymgyfarwyddo ragarweiniol gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwysedig a fydd yn eich tywys trwy'r cyfarpar ac yn sicrhau ein bod yn gallu addasu eich ymarfer corff i gyflawni eich nodau a dyheadau boed hynny'n mynd yn heini neu'n fwy heini, colli pwysau neu dynhau eich cyhyrau neu os ydych yn hyfforddi i wella o ran eich chwaraeon o ddewis.

Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd ac mae Llanfair-ym-Muallt yn cynnig popeth i chi, p'un a ydych yn mynd i'r gampfa am y tro cyntaf ynteu'n athletwr profiadol.

Mae'r ystafelloedd ffitrwydd yn cynnwys cyfarpar cynhwysfawr sy'n cynnwys peiriannau ymarfer corff Cardio-fasgwlaidd gan gynnwys beiciau, melinau traed, peiriannau trawshyfforddi, peiriannau rhwyfo a pheiriannau sgïo ergonomaidd.

ceir 9 gorsaf gwydnwch â phwysau sefydlog ynghyd â detholiad o bwysau rhydd, pêl Swisaidd ac ati. Mae nifer o'r gorsafoedd yn addas i gadeiriau olwyn a gellir eu haddasu i ddarparu lle i gadeiriau olwyn.

Ceir ystafell Pwysau rhydd ar wahân gyda Rhesel Bŵer, Maint Gwasgu a detholiad mawr o bwysau unigol a barrau pwysau.

Mae marc yr IFI (Cynllun Ffitrwydd Cynhwysol) ar yr holl beiriannau hyfforddiant cryfder yn yr ystafell ffitrwydd. Rhoddir y marc i'r peiriannau sy'n hygyrch i bawb.

Mae'r IFI yn gweithredu cynllun achredu sy'n cydnabod cyflawniadau ac ymrwymiad cyfleusterau hamdden sy'n galluogi pobl anabl i ddod yn fwy egnïol yn gorfforol. Mae'r achrediad yn darparu llwyfan CYNHWYSOL ar gyfer pobl anabl a heb fod yn anabl i fod yn egnïol gyda'i gilydd.

 

Maer holl gyfarpar ffitrwydd yn cludo'r marc uchod ac yn golygu bod yr ystafell ffitrwydd yma yn Llanfair-ym-Muallt yn hygyrch i bawb.

Centre Manager

ymarfer corff grŵp yn Llanfair-ym-Muallt

Mae Canolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt yn darparu amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, gan gynnwys Pilates, Aerobeg Dŵr, Beicio mewn Stiwdio, Tabata, P90x

Er bod y Ganolfan Chwaraeon a'r ysgol uwchradd yn dal i fod yn gysylltiedig, cafodd ei datblygu mewn ffordd sy'n golygu yn ystod adegau o fynediad i'r ganolfan chwaraeon nid yw'r ysgol yn gallu cael mynediad.

Mae'r holl hyfforddwyr yn gymwysedig i dystysgrif lefel 2 o leiaf yn yr holl weithgareddau sydd ar gael. Mae gan y cyfleuster newydd dymheredd aer amgylchynol sy'n darparu'r amgylchedd delfrydol i wneud ymarfer corff ynddo.