Pwll Nofio a Chanolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt

LD2 01982 552324 (sc) / 552603 (pool) anfon neges e-bost

adborth Cadw lle ar-lein

Centre's controlling council logo

Croeso i Canolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt, a weithredir gan Freedom Hamdden ar ran Cyngor Sir Powys.