parti llithren dwr

Hwyl yn y pwll efo y llithren dwr enfawr. Ar gael ar dydd sadwrn rhwng 3:30 – 4:30y.p, a hefyd dydd sul rhwng 2:00 – 3:00y.p. mae y uchafswm y plenty yn 30 a mae rhaid iddyn nhw gallu nofio. 

llithren dwr efo hwyl a splash

Hwl yn y pwll efo y llithren dwr enfawr, efo y hwyl a splash ardal chwaraeon, mae hwn yn addas os oes na unrhyw plenty dan 8 oed nue os ydy rhai o y plenty ddim yn nofio’r hyderus. Ar gael ar dydd sadwrn rhwng 3:30 – 4:30y.p, a hefyd dydd sul rhwng 2:00 – 3:00y.p. mae y uchafswm y plenty yn 30 a mae rhaid iddyn nhw gallu nofio.

Parti hwyl a splash

Yn addas i  plenty ac eu ffrindiau nhw. Hwyl yn y pwll efo tegannau, pelau ac lloriau. Ar gael ar dydd sadwrn rhwng 3:30 – 4:30y.p, a hefyd dydd sul rhwng 2:00 – 3:00y.p.

Mae'r polisi derbyn plant pwll nofio yn berthnasol i parti pen-blwydd. Rhaid i blant dan 4 oed gael cymysgedd 1 oedolyn i 1 plentyn yn y dŵr. Rhaid i blant rhwng 4 a 7 oed fynd yn y dwr ar uchafswm o 2 blentyn i un oedolyn. Sylwch na fydd nofwyr sy ddim yn hyderus yn cael eu caniatáu ar y gwynt.

castell gwynt & chwarae meddal

bownsio efo eich ffrindiau yn y neuadd efo ddigon o gofod I rhedeg.  Yn ychwanegol at y castell gwynt mae gennym ddewis gwych o offer chwarae meddal a theithio ar geir a fydd yn sicr o fod yn daro gyda'r plant. 

Ar gael ar dydd sadwrn rhwng a hefyd dydd sul rhwng 12:00-1:30y.p

 

 

diwrnod chwaraeon

am y plentyn henach, beth am llogi'r brif neuadd chwaraeon lle gallwch ddewis o'r chwaraeon canlynol:

  • pel droed
  • badminton
  • pel fasged

Gwnewch yn siŵr bod yr holl ganhwyllau wedi'u diddymu'n llawn ac yn cael eu cymryd o'r adeilad.

I holi am parti pen-blwydd, cwblhewch y ffurflen isod a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad yn fuan i drafod eich plaid a chadarnhau eich archeb.