Datganiad | ailagor Canolfan Hamdden Bro Ddyfi

Gwaith i gychwyn ar 23ain o Fedi

September 22 2020

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd y gwaith angenrheidiol yng Nghanolfan Hamdden Bro Ddyfi yn cychwyn yr wythnos hon.

Cyhoeddwyd y datganiad canlynol gan Gyngor Sir Powys:

"Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd y gwaith angenrheidiol ar Ganolfan Hamdden Bro Ddyfi’n dechrau ddydd Mercher 23 Medi. Y disgwyl yw y bydd y gwaith yma’n cymryd pum wythnos i’w gwblhau. 

Fodd bynnag, trwy weithio ar yr adeilad fesul rhan rydym yn gobeithio y bydd gweithgareddau heblaw am nofio (y neuadd chwaraeon, yr ystafell ffitrwydd, a’r neuadd bowls) yn ailagor o fewn pedair wythnos. Rydym yn disgwyl i’r pwll nofio ailagor wedi hynny. Byddwn yn cyhoeddi datganiad arall yn yr wythnosau canlynol gyda chadarnhad o’r dyddiad ailagor. 

Rydym yn gwerthfawrogi’ch amynedd yn ystod y cyfnod yma ac rydym i gyd yn Freedom Leisure yn edrych ymlaen at eich croesawu’n ôl."