Dewch â’ch haf i ben gyda threial 4 diwrnod am ddim yn eich Canolfan Freedom Leisure leol. Cymerwch ran mewn dosbarth ymarfer corff grŵp, oerwch yn y pwll neu ewch ati i gadw'n heini yn y gampfa* - chi biau'r dewis!

I actifadu eich treial 4 diwrnod am ddim, cwblhewch y ffurflen gyswllt isod a bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi i'ch rhoi ar ben ffordd.

MAE PASYS YN DOD I BEN DDYDD GWENER 23 MEDI 2022. PEIDIWCH AG OEDI, ACTIFADWCH EICH PÀS HEDDIW!

 

1
2
3

I ddechrau, rhowch eich lleoliad

*Gall cyfleusterau a gweithgareddau amrywio yn ôl Canolfan.